Winkler és más...
Winkler > Paragliding > Thermik Magazin

Thermik Magazin

Thermik Magazin 3-10 számából a "Hardware" című cikk fordítása

(Fordította: Winkler Tamás)


Ismét hódítanak a "pálcikák", de nem a Kínai éttermekben, hanem a leszállók melletti kocsmákban...

A pilóták arról diskurálnak, hogy van-e értelme a siklóernyőkben a pálcikák használatának. A vitákat az Ozone új BBHPP (Baby High Performance Paraglider) prototípusának szeptemberi Világkupán való megjelenése váltotta ki. A "Baby", melynek belső szerkezetét az Ozone nagy titokban tartja, ügyesen elhelyezett 150 grammos karbondrót támasztékokkal az Ozone szerint nagyobb siklási teljesítményt ér el, mint nélküle. A megerősítések azonban csupán a "Gibus Arcs" féle merevítések egy módosított változata. Gibus, aki az Aircross-tervezője, már 2002-ben beépítette ezeket az U3-as nagy teljesítményű versenyernyőjébe: a Nylondrótok lehetővé tették az Aircrossnak, hogy egy igen nagy teljesítményű 3 zsinóros ernyőt építsen.


Drótok zsinórok helyett...

A siklóernyőzésben a teljesítmény növelésére az ernyőgyártóknak elsősorban a zsinórok számának redukálása kínálkozik. A siklószám legnagyobb ellensége a zsinórzat légellenállása, ha valamilyen varázslat vagy mágnes segítségével minden zsinórt elhagynánk a kupola és a pilóta között, akkor a siklószámok 2 3,5 el növekednének, vagyis pl. 8,5 helyett 11,5 lenne. Már szinte lehetetlen a fesztáv mentén zsinórokat elhagyni, a diagonálcellák (mely technológiát a Pro design dolgozta ki: a fordító) ugyan lehetővé tették a repülés irányára merőlegesen a bekötési pontok számának csökkentését, de a technikának vannak határai.

Nincs más lehetőség, mint a zsinórszintek csökkentése. Ha az ernyőink nem szövetből lennének, hanem merev anyagból kifaragva, akkor minden kupolánál elegendő lenne két zsinórszint: egy elöl és egy hátul. Ez a megoldás is egyértelműen definiálná a pilóta, a belépőél és a kilépőél háromszöget. Mivel a "faragás" nem járható út, a gyártók más módon próbálják a zsinórszinteket mérsékelni. A Nova cég, aki az RA ernyőjével konkrét lépéseket tett ebbe az irányba, a zsinórpiramis átstrukturálásával csökkenteni tudta a zsinórok számát a zsinórzat alsó részében. A bekötési pontok valódi csökkentése érdekében egyes gyártók a kupolába helyezett merevítőkkel szeretnének egyenletes terheléselosztást elérni a profilban. A "Gibus-Arcs" nem más, mint műanyagdrótok, melyek a bekötési pontokban a cellaelválasztó falára félkörívben vannak felvarrva. Az egyébként rugalmas drót a bevarrás miatt adott irányban kemény, teherviselő elemmé válik. Ezáltal a terheléselosztás mind horizontális, mind pedig vertikális irányban lényegesen egyenletesebbé válik, az egész profilborda jelentősen merevebb lesz.

Ezzel a technikával építhette meg Gibus, az Aircrosstól a nagy teljesítményű U3 as ernyőjét. A következő generációs U5 ös szintén ezt a rendszert használó két zsinórsoros ernyő lesz.

Az Ozon két zsinórsoros prototípusa a BBHPP szintén a Gibus Arcs technológiára épül, ismeri el David Dagault, tervező. Csupán az ívek lettek nagyobbak és merevebbek.A BBHPP avaly nyáron feltünést keltett: az Ozone kupolája tisztán két zsinóros. Az Ozone teljesen leplezetlenül használja az Aircoss technológiáját, melyet annak fejlesztője Gibus talált fel és sikersen alkalmazta az U3-as nagyteljesítményű 3 zsinórsoros ernyőjében. A rajzon látható U3 profilját ábrázoló CAD rajz pontosan szemlélteti: a "Gibus-Arcs" nem más, mint a bekötési pontok köré húzott műanyag drót ívek, melyek a terheléselosztást optimalizálják. Az Ozon prototípusánál ezek az ívek jelentősen nagyobbak, mint itt.


Az érme másik oldala

A probléma, hogy a siklóernyők merevítésének veszélyes következményei lehetnek. Leginkább a befűződés veszélye nő meg jelentősen. Ez logikus, a zsinórok közé szorult kupolarész sokkal nehezebben szabadul ki, ha közben a pálcák keresztbe állnak. Az azonban tény, hogy ilyen merevítések csukódáskor, bizonyos esetekben megakadályozhatják a levegő szárnyból való teljes kiáramlását, ezáltal a profiltól elveszik a "Reset-gombot", és ez igen veszélyes lehet. Ezt 1990 ben az LdK cég fájdalmasan tapasztalhatta. Laurent de Kalbermatten egy hosszú műanyag rudat épített egy Pantair szárny belépőélébe, mely így a menetirányra merőlegesen haladt keresztül az egész szárnyhosszon. Ez jelentősen megnövelte a repülés stabilitását, de egy csukásnál hasonlóan stabilan tartotta a szárnyat ebben a "beteg" állapotban. Kontroll nélküli spirálzuhanás volt a következmény. Vagyis a merevítések elveszik a szárnytól a csukódást, mint biztonsági funkciót. Ha egy puha kupola egy teljesen kilátástalan helyzetben egyszerűen összeomlik, akkor ezt tekinthetjük egy intelligens reakciónak. A profil eltűnik, az erők csökkenek, és ha a levegő ismét "elviselhetővé válik", a kupola kinyílik... Erős előrelövéseknél is előnyös a puha kupola, a profil összeomlik és ezáltal meg is fékeződik, ahelyett, hogy merev állapotban a pilóta alá lőne. Csak acro-ernyőknél jelent előnyt egy ilyen jellegű előrelövés viselkedésnek.

A "csukódást", mint automatikus biztonsági funkciót, a megerősített ernyők tehát elveszítik, vagy erősen csökken ez a viselkedésük. Ez vonatkozik a felfújható csövekre (Paradelta) és a műanyag drótokra (Pantair) mind kereszt irányban mind pedig a hosszanti megerősítésekre (Gin, Niviuk, Ozone). Még a részleges megerősítések is, mint a Gibus Arcs, melyek nem a teljes szárnymélységig futnak, a tömegüknél fogva nehezíthetik az újranyílást, vagy befűződést okozhatnak. Akkor is, ha a gyártók a merevítések ügyes elhelyezésével és méretezésével megpróbálják ezeket a tendenciákat csökkenteni, nem tudják teljesen kiküszöbölni.

Egy másik probléma, hogy a kupola és a pilóta közötti összeköttetés "puha". A pilóta súlya csak húzóerőt képes a kupolára átvinni, tolóerőt soha, amivel például egy lefittyedt szárnyrészt vissza tudna tolni. Egyértelmű, hogy egy merev kupola, merev összeköttetést is követelne.

Tekintettel a "hardware-verseny" veszélyeire egyes gyártók inkább negatívan reagálnak erre az új, főleg a versenysportban tapasztalható "megerősítés tendenciára". "Ne essünk ismét a Pantair hibába", példálóznak. Hannes Papesh a Novától kijelenti: "A siklóernyőknek egyszerűeknek kell maradjanak, 1988 ban már André Bucher is leeset a pálcika ernyőjével a Világbajnokságon. Ha már erősítések, akkor puhák legyenek, minta a Mylar." A FAI nál (Féderation Aéronautique Internationale, legfelső instanciája a légi versenysportnak) már két éve bejelentéssel éltek, mely szerint ezeket a megerősítéseket tiltsák be. A FAI ennek kapcsán megállapította, hogy ezek a műanyag-pálcika megerősítések a siklóernyő "puha definícióját" (nem lehet merevítés az elsődleges szerkezetben) nem kérdőjelezik meg és ezekből a kupolákból nem csinál sárkányt.

A PMA mostanság azonban konkrétabb definíciót követel az elsődleges szerkezet definícióját illetően, pontosítva hogy milyen rigid elemek megengedettek. Egyesek számára itt a versenysport túléléséről van szó - a csúcsfejlesztésű merev szárnyak véleményük szerint nagyon eltávolodna a normál pilóták ernyőitől. Az Advance éppen ezért a 2010 es évre már jelentősen csökkentette a versenyeken való részvételét. A PMA egyik javaslata a siklóernyő szigorúbb újradefiniálása valamint egy új, 6-os, "merev" silóernyős versenyosztály bevezetése. Február végén a Lausanne i CIVL ülésen döntés születhet... (IDE dötésről link kerül!!! Csak nem leltem még meg...)


Pálcikák széria ernyőkben

A széria osztály is a megerősítések felé tendál, azonban ezek mindenesetre szelídebbek. A pálcikák, melyek az első széria kupolákban megjelentek elsősorban a belépőél Mylar megerősítését voltak hivatott kiváltani. A Mylarsávok, melyek a cellák elválasztó falaira lettek varrva, a beömlő nyílásokat már a kupola felhúzásakor nyitva tartják, és a levegőben elősegítik a profilhűség megtartását. Mint ismeretes, a profil első harmadában játszódnak le az áramlás legjelentősebb folyamatai. Ennek megfelelően fontos, hogy a belépőél közelében legyen a lehető legpontosabb az alaktartás. Ez a felismerés 1986-ban már Fritz Dolezalek szabadalmához vezetett: "Nagy állásszögnél és a startnál a függővitorlázóként való használatnál, valamint a extrém zsákesésben (angolul stall) az ismert siklóernyőknél az orrprofil körüli rész benyomódik és így akadályozza a torlónyomást. A kitalált siklóejtőernyő orrprofilja felületes vagy pálcika anyagokkal megerősített, melyek a fesztávra merőlegesen helyezkednek el. Ezáltal nagy állásszögeknél az orrprofil stabilizálása és egy akadálymentes levegőbeáramlás válik lehetővé anélkül, hogy a kupola becsomagolt mérete, vagy tömege jelentősen növekedne. Ezzel adott egy siklóernyő, mely extrém zsákesésben biztonságosabban repülhető, a függővitorlázó startja könnyebb és az ernyő gyorsabban megtöltődik levegővel." (ezt a mondatot próbáltam szó szerint fordítani, mert a cikkben is régi kifejezéseket használtak és elég értelmetlen, pl. nem értem teljesen, hogy miként kerül ide a függővitorlázó és a siklóejtőernyő kifejezés: a fordító) Ebben a szabadalomban már egyértelműen pálcikák vannak megnevezve - Hannes Papesh például emlékszik még a Blow UP ernyőjére, melyben 50cm hosszú üvegszálas pálcikák voltak. Ezek ellenére minden gyártónál a Mylar megerősítés terjedt el. A klasszikus Mylar vagy Trylam, vagy Mylarsandwichnek van egy jelentős hátránya: megtörik, például az ernyő elcsomagolásánál. A Mylar maradandó megtörése a szövetszálak irreverzibilis sérülése. Akkor is, ha repülés közben a felső kupola feletti negatív nyomás ezt a megtörést "kihúzza" - egy turbulencia és az ezzel járó nyomáscsökkenés esetén a Mylar az új "hibás" állapotába kerül, mely még rásegít a csukódásra (ezért nem szabad az ernyőkre ráülni! - a fordító). "Ernyők megtört Mylarral nemcsak rosszabbul startolnak, hanem hajlamosabbak csukódásra", magyarázza Ernst Strobl, a U Turn fejlesztője. A sváb cég ezért már mánia eleje óta kínálja Mylarfix-rendszerét: ez a belépőél törésmentes összehajtogatását teszi leetővé. A Magic Bag és hasonló, a csomagolást segítő alkalmatosságok segítenek a Mylarsérülések elkerülését.

A műanyag pálcikák, melyek a Mylar helyett a belépőél környékére vannak varrva, most, a Dolezalek-szabadalom után közel negyed évszázaddal ismét újraszületik és sok gyártónál leváltják a Mylar sávokat elhárítva ezzel a töréssel járó problémákat. A technológiát már 2002-ben sikeresen bevetette izraeli gyártó Apco, a Kearában. Ezek a pálcikák valójában elég rugalmasak ahhoz, hogy hajtogatáskor ne zavarjanak, de a bevarrás során adott íveltséget stabilan tartsák. Vagyis a Mylar előnyeivel, annak hátrányai nélkül rendelkezik, ami annak súlyát is jelenti: egy kis műanyag pálcika sokkal könnyebb, mint egy egész Mylar felület. A GIN számára ez volt a fő érv amellett, hogy ezt a technológiát használja az Sprint X Alps ernyőjében. "Az általunk használt Mylar anyag egyébként sem érzékeny a törésre", magyarázza Eric Roussel, GIN Európáért felelős menedzser. "A műanyag drótokkal mindenek előtt súlyt szeretnénk megtakarítani".


Még másképpen: a Rigifoil

2001-ben a GIN, a Rigifoil technológiával egy másfajta drótmegerősítést szabadalmaztatott. Ez nem a cellákat elválasztó bordákat erősítette meg, hanem a kupola felső vitorláját a cellák közepén. A dolog lényege, hogy nem a startnál tartja nyitva a belépőélt, hanem kigyorsított repülésnél az orrprofil behorpadását hivatott csökkenteni - teljesen ellentétben a Dolezalek-megerősítésekkel, mely kifejezetten a nagy állásszög esetén fejtette ki hatását. Minél gyorsabban repül egy ernyő, annál kisebb az állásszöge, és annál jobban vándorol a profil torlópontja, mely a kupola körüli áramlásban elválasztja az a fölé- és alá tartó légáramlást, az orrprofilon felfelé. Így az orrprofil felső részét "benyomja" a menetszél. A Rigifoil ezt a profilhűséget jelentősen javítja. Egy módosított "Rigifoil Max" változatban, a megerősításek egészen az alsó kupoláig tartanak. A GIN szabadalmát több gyártó alkalmazza, egyes gyártók mint pl. a Skywalk konkrétan ráírják a kupoláikra, hogy "Rigifoils by by GIN". Mások kétségbe vonják a szabadalmat - Dominique Ciseau a Niviuk főnöke például eképpen adja elő álláspontját: "Roberto Marchetti már 1999 ben, a Cornizolloi PWC-n varrt be a starthelyen Rotofil drótokat UP Bandit C ernyőjébe." A Niviuk még ma is használ Rotofil drótokat, még olyan verziót is, melyek egészen a kilépőélig tartanak: és a Niviuk esetében valóban ugyanolyan Nylon drótról van szó, melyeket kertbarátok a szegélynyírójukban használnak...


(IDE majd még jön egy klassz táblázat!!!)APCO már 2002-ben alkalmazta a Keara ernyőjében a "Flexon Battens" technológiát: a belépőélen műanyag pálcikák helyettesítik, illetve segítik a Mylar megerősítést.


Az orrprofil viagrája: a UP ASS-megerősítése (Airofoil Stabilizing System) súlytakarékos mert elhagyja a Mylart és még jobban mereven tartják az orrprofilt.


De a U-Turnnél is azt hitték jó szaglásuk: a "Präzisions-Profil_nase plus" technológiájukkal a cella közepét is kis pálcikák erősítik meg, így még a felhúzás tulajdonságait is javították és a kigyorsított repülésnél ezzel akadályozzák meg az orrprofil behorpadását.


A kigyorsított repülésnél az állásszög csökkenésével a torlópont felfelé vándorol: a trimmen való repülésnél ez a pont pontosan a belépőnyílásoknál van, kigyorsított repülésnél behorpasztja az orrprofilt.Ezt a deformációt csökkentendő a GIN Rigifoil megerősítéseket helyezett el ezekre a helyekre.Dani Loritz a Team 5-től, ezzel ellentétben a HPP (High Pressure Pad) megoldással, egy további, magasabban fekvő beömlőnyílással szeretné ezt a nyomást "felfogni" és egy kis kamrával ismét az egész orrprofilra "elosztani". (balra)Mylar, vagy más kemény fóliák az orrmerevítés legrégebbi módszere. Már több mint 20 éve alkalmazzák siklóernyőknél. Fritz Dolezalek 1986.12.6-án a DE 3641790-es számon szabadalmaztatta a siklóernyők ezen orrmerevítését, ezáltal a szabadalom 3 évvel ezelőtti lejártáig minden eladott ernyő után 6 eurót kapott. A Mylar technológia hátránya a törésre való érzékenysége.Akkurátus hajtogatás megelőzi ezt a bajt: U-Turn ezért ernyőibe a "Mylarfix" rendszert építi be, a Mylarok a csomagoláskor egy szalagra lesznek fűzve, ezáltal törésmentesen egymással párhuzamosan fekszenek.